Školní pluk

Lidé

Velitel

plk. gšt. Ing. Luděk Krč

e-mail:  ludek.krc2@unob.cz

tel.: 973 443 891

 

Velení

Zástupce velitele

pplk. Ing. Martin Bursa

e-mail: martin.bursa@unob.cz

tel.: 973 442 204

Vrchní praporčík

nprap. Bc. Pavel Hanák

e-mail: pavel.hanak2@unob.cz

tel.: 973 443 762

 

Štáb

Náčelník štábu

pplk. Ing. Jaroslav Kužel

e-mail: jaroslav.kuzel@unob.cz

tel.: 973 442 919

Zástupce náčelníka štábu

mjr. Ing. Lenka Sedláková

e-mail: lenka.sedlakova@unob.cz

tel.: 973 442 527