Školní pluk

O nás

Školní pluk je organizační jednotka, která komplexně řídí, organizuje a zabezpečuje studenty vojenského prezenčního studia.

V oblasti své působnosti zodpovídá za organizování režimu vojenského života, udržování kázně, realizaci služebních náležitostí, zabezpečení výkonu dozorčí služby a ochranné směny, výuku a výcvik v předmětech vojensko-odborné přípravy, řešení osobních záležitostí a zapojení studentů do vzdělávacích, výcvikových a společenských aktivit. Vše v souladu s právními předpisy, základními řády a vnitřními předpisy MO a UO.

Výchovným působením rozvíjí osobnostní a kompetenční profil studentů-budoucích vojenských profesionálů, formuje jejich morální a etické postoje a vytváří předpoklady pro respektování hodnot příslušníka ozbrojených sil České republiky.